Divers (Mortuaires)

Notaire : S.H.C.W.R. [Bel]

Initiales Patronymes
WAB WABLE
WAC WACKENIER à WACRENIER
WAD WADIN à WADOUX
WAE WAECKENS à WAEYENBERGHE
WAF WAFFELAERT
WAG WAGHEMACKER à WAGUET
WAI WAIGNEIN à WAITE
WAL WALBECQ à WALWEIN
WAM WAMBEKE à WAMBRE
WAN WANCOUR à WANTE
WAQ WAQUIER
WAR WARAMBOURG à WARYN
WAS WASCAT à WASTYN
WAT WATERBLE à WATY
WAU WAULTRE à WAUTHIER
WAV WAVRIN à WAVRINNIER
WAX WAXIN
WAY WAYENBURG à WAYNON
WAZ WAZE

Top  

Toutes des données vous sont communiquées à titre gratieux. Bonnes recherches !

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)